ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt     alt

โรงเรียนรัษฎาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  โดยนายสาคร  เย่าเฉื้อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา  นางสาววัชรี  เลิศสกุลจินดา  นายสุรินทร์  กลับผดุง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ชี้แจงชี้แจงนโยบายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน  จากนั้นผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาได้ประชุมย่อยในระดับชั้นเรียนเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน  โรงเรียนรัษฎาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และไว้วางใจให้โรงเรียนรัษฎาดูแลบุตรหลานของท่าน

 

 alt     alt

 

alt